Give your website a premium touchup with these free WordPress themes using responsive design, seo friendly designs www.bigtheme.net/wordpress

Badanie dopplerowskie

73Badanie dopplerowskie (Duplex-doppler)

Badanie duplex-doppler jest badaniem nieinwazyjnym i całkowicie bezbolesnym. W trakcie wykonywania ocenia się przepływ krwi w naczyniach żylnych i tętniczych. Można zobrazować cały układ naczyniowy oraz precyzyjnie zlokalizować zmienione chorobowo żyły i tętnice. Jest to najważniejszy i niezbędny etap leczenia choroby żylnej.

Skuteczne leczenie chorób żył i tętnic musi zostać poprzedzone właściwą diagnostyką ultrasonograficzną. Badanie duplex-doppler z kolorowym kodowaniem przepływu jest podstawową metodą diagnostyki chorób tętnic szyjnych, tętnic kończyn dolnych oraz w ocenie tętniaków aorty brzusznej.
Badania dopplerowskie wykonywane jest na nowoczesnym aparacie GE LOGIQ, wyposażonym w kolorowe kodowanie przepływów. Badanie dopplerowskie jest podstawowym badaniem diagnostycznym w chorobach żył. Pozwala na stwierdzenie obecności zakrzepicy żylnej, ocenę głębokiego i powierzchownego układu żylnego, ocenę wydolności zastawek żylnych oraz drożności żył. Prawidłowo, badanie wykonywane jest w pozycji stojącej.

Badanie dopplerowskie pozwala określić istnienie niewydolnych zastawek w naczyniach, jako miejsce „przecieku”, czyli określić istnienie refluksu w naczyniu żylnym.

No Comments

Post A Comment