Give your website a premium touchup with these free WordPress themes using responsive design, seo friendly designs www.bigtheme.net/wordpress

Liposukcja

Liposukcja jest jedną z metod chirurgii plastycznej, w czasie której usuwana jest nadmiernie nagromadzona tkanka tłuszczowa. Metoda ta polega na mechanicznym rozbiciu warstwy tłuszczowej i na następnym jej odessaniu. Najczęściej tak formowanymi częściami ciała są brzuch, pośladki, boki czy uda.
Technika ta jest przeznaczona przede wszystkim dla tych pacjentów, u których występują warstwy nagromadzonego tłuszczu nie dającego się usunąć ćwiczeniami ani dietą. Zaletą jest sytuacja, gdy pacjent ma elastyczną skórę. Liposukcja w żadnym przypadku nie może być traktowana jako sposób leczenia otyłości. Istnieją też określone partie ciała, w których wykonywanie liposukcji jest bezwzględnie zakazane np. dolna część pośladków.

Metody liposukcji

Jednym z kryteriów podziału może być zastosowanie w czasie zabiegu płynu – roztworu. Wówczas dzielimy lipsukcję na suchą i mokrą. Według zastosowanego mechanizmu możemy podzielić natomiast na tradycyjną, wibracyjną, laserową i ultradźwiękową. Metoda tradycyjna polega na wprowadzeniu do tkanki kaniuli, mechanicznym rozbiciu tłuszczu oraz na następnym jego odessaniu za pomocą podciśnienia. Liposukcja ultradźwiękowa wykorzystuje fale ultradźwiękowe w celu niszczenia tkanek tłuszczowych. Inne kaniule w zależności od typu, wytwarzają energię laserową lub wibracyjną. Powyższe metody zabiegowe mogą być stosowane łącznie. Liposukcja laserowa i ultradźwiękowa.
Przed zabiegiem pacient musi przyjść na konsultację z chirurgiem plastycznym, w czasie której omówione zostaną szczegóły operacji a także ustalona zostanie ostateczna cena. Minimalnie na 6 godzin przed operacją nie można jeść, pić ani palić. Lekarz indywidealnie decyduje też o ewentualnym zaprzestaniu brania określonych leków np. hormonalnej antykoncepcji, aspiriny itp. Przed operacją chirurg wyznacza na skórze stojącego pacjenta miejsce, w którym wykonane zostanie cięcie na wprowadzenie kaniuli liposukcyjnej.
Liposukcja laserowa i ultradźwiękowa jest wykonywana w całkowitym lub miejscowym znieczuleniu. Znieczulenie częściowe działa jedynie w miejscu aplikacji zastrzyku ze środkiem anestetycznym. Ogólna narkoza natomiast działa na ośrodkowy układ nerwowy eliminując odczuwanie jakichkolwiek bodźców zewnętrznych w tym bólu. Po aplikacji znieczulenia chirurg wykonuje w miejscu nad tkanką tłuszczową dwa lub trzy cięcia, każde na około 4 mm., którymi to za pomocą cienkich kaniuli odsysany jest tłuszcz z danego miejsca. Następnie do tkanki wprowadzana jest specjalna kaniula emitująca fale ultradźwiękowe, które rozbijają tłuszcz. Kaniula ta jest połączona z urządzeniem wytwarzającym podciśnienie, które odsysa płynną już tkankę tłuszczową do ssaka. Dzięki jego przejrzystości istnieje możliwość kontroli ilości odessanego tłuszczu. Analizowana jest także jego barwa, co jest istotnym wskaźnikiem mówiącym o intensywności krwawienia w czasie zabiegu. Po zakończeniu tej czynności wykonuje się szycie i zakłada szwy. Niektórzy chirurgowie nie zszywają cięcia, jedynie go sterylnie przykrywają opatrunkiem. Cały zabieg liposukcji ultradźwiękowej trwa okolo 1 h., zależy to od wielkości odessanego miejsca. Pobyt w klinice po zabiegu wykonanym w znieczuleniu ogólnym trwa 24 godziny, w przypadku znieczulenia miejscowego hospitalizacja nie jest konieczna. Jeżeli w czasie zabiegu liposukcji ultradźwiękowej był zastosowany roztwór (tak zwana liposukcja mokra), może on jeszcze kilka dni wyciekać. W sytuacji, że były założone szwy, ich ściągnięcie następuje 7-10 dnia po zabiegu. Po operacji istnieje konieczność noszenia około 6 tygodni specjalnej odzieży uciskowej redukującej obrzęki. Jeżeli miejsca poddane liposukcji bolą po zabiegu, można przyjmować leki przeciwbólowe . Kontrole po zabiegu odbywają się według zaleceń lekarza. Efekt liposukcji jest widoczny po zejściu obrzęku tzn. po około 5 tygodniach.

9

No Comments

Post A Comment